EPV (saoire bhreise phearsanta do mhúinteoirí)
OCG/SCG (oiliúint sa Ghaeilge do mhúinteoirí)
Íoslódáil ár mbróisiúr (PDF) »

Aire: Tá clár cúrsaí Oideas Gael 2024 idir lámha. Cuirfear tuilleadh cúrsaí leis an fhéilire sna seachtainí beaga romhainn de réir mar a chinntítear iad. Maidir leis na cúrsaí thíos, is deimhin go mbeidh siad seo ar siúl.

FÉILIRE CÚRSAÍ
Teideal Suíomh Praghas
Dé hAoine, 27 Deireadh Fómhair 2023 — Dé Luain, 30 Deireadh Fómhair 2023
Cúrsa Gaeilge Deireadh Seachtaine LÁN! » Gleann Cholm Cille €120 Cláraigh
Dé hAoine, 15 Márta 2024 — Dé Luain, 18 Márta 2024
Cúrsa Gaeilge Deireadh Seachtaine » Gleann Cholm Cille €120 Cláraigh
Dé hAoine, 3 Bealtaine 2024 — Dé Luain, 6 Bealtaine 2024
Cúrsa Gaeilge Deireadh Seachtaine » Gleann Cholm Cille €120 Cláraigh
Dé hAoine, 25 Deireadh Fómhair 2024 — Dé Luain, 28 Deireadh Fómhair 2024
Cúrsa Gaeilge Deireadh Seachtaine » Gleann Cholm Cille €120 Cláraigh