Saibhreas na Gaeilge (Toraigh)

Is áit ar leith é Toraigh a bhfuil saibhreas Gaeilge agus saol traidisiúnta ann nach bhfuil a sárú le fáil. Tá cúrsa speisialta á thairiscint ag Oideas Gael ann arís i mbliana do dhaoine a bhfuil Gaeilge líofa acu cheana féin agus a bhainfidh sult agus sásamh as seal gearr a chaitheamh ar an oileán. Cuimsíonn clár an chúrsa meascán suimiúil de ranganna, ceardlanna agus imeachtaí.

Aire: Tá clár cúrsaí Oideas Gael 2024 idir lámha. Déanfar leasú agus nuashonrú ar gach leathanach cúrsa as seo go tús mhí Dheireadh Fómhair. Má tá dátaí cúrsaí foilsithe ar an leathanach seo, áfach, is deimhin go mbeidh na cúrsaí sin ar siúl.

FÉILIRE
Teideal Suíomh Praghas
Dé Sathairn, 22 Meitheamh 2024 — Dé hAoine, 28 Meitheamh 2024
Saibhreas na Gaeilge (Toraigh) Toraigh €240 Cláraigh

Cén cineál cúrsa é?

Beidh an cúrsa ag díriú ar leaganacha cainte, logainmneacha, seanchas Dhún na nGall agus oidhreacht na litríochta. Beidh teorainn 25 duine le líon na rannpháirtithe agus tabharfar tús áite dóibh siúd a bhí ar chúrsa de chuid Oideas Gael cheana féin sula nglacfar le hiarrataisí eile.

Clár ama

Dé SathairnBád go Toraigh agus lóistín a shocrú (4pm)
Fáiltiú ar an oileán
Seisiún Ceoil

Dé DomhnaighSiúlóid threoraithe thart ar an Oileán (3-5pm)

Dé Luain - Dé hAoineRanganna Gaeilge ar dhá leibhéal (10am-1pm)
Balor & Scéalaíocht na Miotaseolaíochta; Logainmneacha an cheantair; Scéalaíocht & Seanchas; Cuairteoirí cáiliúla ar Thoraigh; Naomh Colm Cille (3-5pm)
Amhránaíocht an Oileáin; Seanchas na Mara; Litríocht Thoraí agus Chloch Cheann Fhaola; Damhsa (9pm - ach amháin Dé hAoine)

Dé hAoineSlán le Toraigh (4pm)

Lóistín & Taisteal

Cuirfear eolas maidir le socruithe taistil an chéad chúrsa eile ar fáil anseo in earrach na bliana 2023.

Socrófar a rogha lóistín do chách roimh ré. Tá Oideas Gael i mbun cúrsaí lóistín a réiteach i láthair na huaire agus cuirfear tuilleadh eolais ar fáil go luath. Meastar go mbeidh costas an lóistín mórán mar a bhíonn i gcás chúrsaí Oideas Gael i nGleann Cholm Cille.

Comhairle phraiticiúil

Eagrófar cuid de na himeachtai amuigh faoin aer: ní mór a chinntiú, mar sin, go mbeidh éadach maith báistí, bróga compordacha siúil agus tóirse leat. Tugtar comhairle duit d'árachas taistil féin a bheith agat. Ní ghlacann Oideas Gael freagracht ar bith as sábháilteacht na rannpháirtithe a ghlacann páirt in aon imeachtaí atá eagraithe faoi choimirce Oideas Gael.

Ní gá ach teagmháil a dhéanamh linn má tá ceist ar bith agat faoin chúrsa.