An Chláirseach

Cláirseoir den scoth atá i mbun an teagaisc atá dírithe ní amháin ar fheabhsaitheoirí ach a dhéanann cúram de thosaitheoirí chomh maith. Ar ábhar an chúrsa áirítear ranganna ar stair na cláirsí Éireannaí, ceardlanna faoi theicnící seanma, foinn nua a fhoghlaim agus a bheith ag seinm i gcuideachta cách.

Tá an cúrsa seo dírithe ar fhoghlaimeoirí agus ar fheabhsóirí a bhfuil suim acu bunscileanna cheol an chláirsigh a fhoghlaim ó theagascóir agus múinteoir proifisiúnta. Bainfear úsáid as seisiúin i ngrúpa agus teagasc duine ar dhuine chun na scileanna seo a láidriú agus a dhaingniú. Is é Oisín Morrison an teagascóir agus tá clú ar leith uirthi mar mhúinteoir cláirsigh agus mar cheoltóir í féin.

  • Beidh tosaitheoirí páirteach i modh taitneamhach le dul i dtaithí ar sheinm na huirlise traidisiúnta Éireannaí seo agus deis á tapú acu foinn Éireannacha a fhoghlaim agus a chur i láthair i gcuideachta ceoltóirí eile.
  • Cuirfidh feabhsóirí lena dtaisce ceoil agus bainfidh siad sult as bheith ag seinm le cláirseoirí eile agus iad ag cur feabhais ar a gcuid teicnící ceoil.

Díreoidh seisiúin eile ar bhunscileanna tionlacain amhrán, agus spléacadh ar stair na huirlise.

Fáil ar Chláirsigh

Cuirfidh Oideas Gael líon teoranta cláirseach ar fáil do rannpháirtithe a fhad is go n-iarrtar seo orainn roimh ré. B’fhéidir go mbeadh táille bheag i gceist leis seo don tseachtain.