Cúrsaí Gaeilge Seachtaine agus Deireadh Seachtaine

Foghlaim an Ghaeilge sa Ghaeltacht le hOideas Gael.
Rang ag baint sult as an Ghaeilge a fhoghlaim in Oideas Gael!
Cúrsa Gaeilge, Leibhéal 1 lena múinteoir, Andrew, samhradh 2016.
Foghlaimeoirí ar chúrsa Gaeilge in 2015.

Rinneadh cúrsaí Oideas Gael a dhearadh go speisialta le freastal ar riachtanais daoine fásta ag gach staid den fhoghlaim, ar a n-áirítear iad siúd a bhfuil roinnt dul chun cinn déanta acu ach iad gann i gcleachtadh. Cuimsíonn gach cúrsa, a mhaireann seachtain de ghnáth, trí leibhéal nó os a chionn: tosaitheoirí, idirmheánach, agus ardchaighdeán.

FÉILIRE
Teideal Suíomh Praghas
Dé Sathairn, 8 Lúnasa 2020 — Dé Sathairn, 15 Lúnasa 2020
Cúrsa Gaeilge LÁN! Gleann Cholm Cille €230 Cláraigh
Dé Sathairn, 15 Lúnasa 2020 — Dé Sathairn, 22 Lúnasa 2020
Cúrsa Gaeilge LÁN! Gleann Cholm Cille €230 Cláraigh
Dé Sathairn, 22 Lúnasa 2020 — Dé Sathairn, 29 Lúnasa 2020
Cúrsa Gaeilge LÁN! Gleann Cholm Cille €230 Cláraigh
Dé hAoine, 23 Deireadh Fómhair 2020 — Dé Luain, 26 Deireadh Fómhair 2020
Cúrsa Gaeilge Deireadh Seachtaine LÁN! Gleann Cholm Cille €110 Cláraigh

Sainteagascóirí a chuireann an teagasc ranga ar fáil, ag baint úsáide dóibh as cúrsaí grádaithe, a bhfuil tacaíocht acmhainní físamhairc acu, agus as modhanna eile teagaisc a bhfuil éirithe leo thar na blianta. Is é atá i sceideal an lae ná dianseisiúin teagaisc maidin agus tráthnóna agus aire á díriú ar an teanga labhartha (diomaite d'aonaid ar leith ag an ardleibhéal), sna pointí seo a leanas: fuaimniú cruinn, leaganacha cearta cainte agus méadú ar stór na bhfocal, go háirithe de stór focal shaol ár linne. Is é an aidhm atá leis seo idir chumas comhrá agus líofacht a chothú, agus suas le 35 uair an chloig de theagmháil ar fáil i ngach cúrsa chuige sin. Mar sheisiún deiridh gach oíche eagraítear imeachtaí siamsaíochta a mbíonn deis ina ndiaidh ag lucht na gcúrsaí a gcuid Gaeilge a chleachtadh le daoine ó na leibhéil uilig, agus taitneamh a bhaint san am céanna as an chraic sna tithe tábhairne áitiúla.

Cinntíonn leagan amach sóisialta na gcúrsaí nach fada go mothaíonn daoine atá ag freastal ina n-aonar compordach agus ar a suaimhneas laistigh den ghrúpa

Is é taithí na Stiúrthóirí go dtagann feabhas suntasach ar Ghaeilge na bhfoghlaimeoirí úd a bhfuil clár dhá sheachtain déanta acu.

Tá na cúrsaí aitheanta ag An Roinn Oideachais agus Scileanna.