Aidhmeanna Oideas Gael

  • Freastal a dhéanamh ar dhaoine fásta maidir le foghlaim, cleachtadh agus feabhsú na Gaeilge.
  • Páirt a ghlacadh i saol na Gaeltachta.
  • Litríocht agus cultúr na Gaeilge a chur chun cinn.
  • Ceangal caradais a neartú idir Gaeil ar fud an domhain.
  • Caidreamh idir muintir na Gaeltachta agus pobal na hÉireann uilig a chothú tríd an Ghaeilge.
  • Daoine de gach cúlra cultúrtha, creidimh agus polaitiúil a thabhairt le chéile trí mheán na Gaeilge.